โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์)
หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ศรี  ตำบลบางงา  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150
เบอร์โทรศัพท์ 0822219909
ข่าวประชาสัมพันธ์
๖ ก.ค. ๖๓ กิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 3214) 03 ก.ย. 63
๒๐ ก.ค. ๖๓ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวราษฎร์นุสรณ์) (อ่าน 3235) 03 ก.ย. 63